Strázsán - apáról fiúra

2016.06.04.
img

Feszes, szinte kifejezéstelen, de mégis barátságos arc. Színes, már-már a bohócokéra emlékeztető, de mégsem nevetséges ruházat. Komoly fegyver - erős lándzsa és masszív bárd - de mégsem ijesztő. Ilyennek látjuk a gárdistát a Vatikán kapujában, vagy a bazilika bejáratánál. Fényképezkedünk velük, pár vicces kedvű turista talán megpróbálja őket rendíthetetlen nyugalmukból kizökkenteni - természetesen eredménytelenül. A fegyelem és önfegyelem mintaképei, a pápa és birodalma rettenthetetlen őrei ők.

Persze amit látunk, az csupán a felszín. Cinikusan azt is mondhatnánk, hogy csupán a műsor, amelyet pont nekünk, bámészkodó turistáknak szánnak. Hiszen manapság a valódi védelemhez ez már nagyon kevés lenne.

A Pápai Svájci Gárda nem csupán nevében származik az alpesi országból: valóban minden katonája svájci állampolgárságú, hiszen ez előírás is.

“A Pápai Svájci Gárda rövid története: Az 1500-as években a svájci zsoldosok alkották a legütõképesebb gyalogságot. Nemcsak bátorságuk és hûségük miatt voltak Európa-szerte keresettek, de verhetetlen gyalogos harcmodoruk miatt is. Nem csoda, ha a pápa is svájci zsoldosokat kívánt alkalmazni. 1505. június 21-i bullájával a svájci kantonoktól engedélyt kért 200 katona toborzására. A pápa késõbb nemcsak testõrséget, hanem harcoló csapatokat is igényelt a svájciaktól hadjárataihoz. Cserébe „az egyház szabadságának védelmezõje” címét adományozta a Konföderációnak. II. Gyula pápa döntésének helyessége Róma 1527-es tragédiájakor, a „Sacco di Roma” alkalmával is bebizonyosodott. VII. Kelemen pápa aggodalommal kísérte V. Károly itáliai terjeszkedését, attól tartván, hogy a félszigetet a Pápai Állam kárára fogja egyesíteni. Így a francia királlyal szövetkezett ellene. A császár erre válaszul 1527-ben 35 ezer fős zsoldoshadat küldött Itáliába, a kor kiváló hadvezére, Bourbon Károly parancsnoksága alatt. A belharcokban legyengült várost 5 ezer fõs katonaság védte, parancsnokaik nem álltak a helyzet magaslatán és inkább abban bíztak, hogy a falak majd csak megvédik õket, az ostromlók pedig kénytelenek lesznek visszavonulni.
Május 6-án reggel Bourbon Károly a Vatikánhoz közelebb esõ, gyengén erõdített falszakasznál vezényelte rohamra csapatait. Bár õ maga az elsõk között kapott halálos találatot - Benvenuto Cellini büszkélkedett késõbb vele – a spanyoloknak sikerült bejutniuk a Borgónak nevezett városrészbe. A Svájci Gárda a Szent Péter-bazilika elõtt vette fel a küzdelmet, fedezve a pápát, aki az apostoli palotából a ma is látható menekülõfalon keresztül menekült az Angyalvárba. A 180 gárdistából csak a pápát kísérõ 42 menekült meg, Hercules Göldli vezetésével. A többiek a Szent Péter- bazilika elõtt estek el hõsi küzdelemben. Parancsnokuk, Kaspar Röist már sebesülten feküdt otthonában, de a betörõ ellenség nem kímélte sem õt, sem családját.
A németek a reformáció nyomán keletkezett vallásháborús hangulatban vetették rá magukat az egyházi javakra, a bazilikákban istállót rendeztek be, és sem az ereklyéket, sem az Oltáriszentséget nem kímélték. VII. Kelemen csak hosszas tárgyalások után, hatalmas váltságdíj ellenében távozhatott az Angyalvárból, hogy Viterbóba meneküljön. A császáriak még hosszú hónapokig uralmuk alatt tartották a várost
A Svájci Gárdát ekkor szélnek eresztették, és csak 1548-ban, III. Pál alatt állították fel újra. A törökellenes hadjáratok nagy szorgalmazója, V. Piusz alkalmanként saját testõrségébõl is felajánlott egy-egy szakasznyit, akik közül sokan életüket áldozták Cipruson és Lepantónál a keresztény Európa védelmében.
(Forrás és a teljes történet: http://web.axelero.hu/kesz/jel/06_02/papai_garda.html)

A testületbe bekerülni csak nagyon szigorú feltételek mellett lehetséges. A svájci állampolgárság mellet kötelező a legalább 1,74 méteres testmagasság, a feddhetetlen előélet, a minimum 3 éves felsőfokú tanulmányokat igazoló diploma, a fizikai és pszichológiai alkalmasság és a római katolikus hit. Valódi hit, nem csupán egy vallást igazoló papírfecni, mivel a pápa feltétlen tisztelete és szeretete az egyik legfontosabb kritérium, hiszen készen állnak akár az életüket is feláldozni a pápáért. A jelentkezés idején nem lehetnek idősebbek 30 évesnél és fiatalabbak 19-nél. A szervezetbe még nem tört be az emancipáció: a jelentkezők kizárólag férfiak lehetnek. Évente kb. 30 főt vesznek fel. A sikeres jelentkezés után jön csak a neheze, a csaknem 1 hónapos kőkemény kiképzés, ahol megtanulják a legendás fegyelmet, jártasságot szereznek a különféle harci- és védelmi tudományokban.

A Svájci Gárda hivatalos nyelve a német, de elvárás az olasz és az angol nyelv ismerete is. A gárdisták 2-3 fős szobákban laknak, és jellemző a fegyelem mértékére, hogy még a szabadidő eltöltése, sőt, a nősülés is szigorú szabályokhoz kötött.

img

Elsődleges feladatuk a Szentatya védelme, lakóhelye biztonságának őrzése. Őrzik a városállam kapuit, fenntartják a rendet és elkísérik a pápát hivatalos útjaira. A tevékenység a gyakorlatban négy területre oszlik: biztonsági szolgálat, díszőrség, rendfenntartás és testőrség.

“A nagyközönség számára a leglátványosabb feladatuk a pápai díszőrség biztosítása (tevékenységük csupán 8%-a). A kihallgatások és a misék során a svájci gárdisták a Szentatya trónusa körül állnak. A protokoll szabályai szerint államfőket, minisztereket, nagyköveteket és egyéb világi vagy vallási hatóságokat a gárdisták alakulata fogadja. Ők kísérik végig az Apostoli Palota termein a nagyköveteket kormányuk megbízólevelének bemutatása után. Vatikán Városállam két bejáratánál a legfiatalabb gárdisták állnak őrt. A „Harangok Ívénél” óránként, míg a Bronzkapunál kétóránként kerül sor őrségváltásra. Díszegységük felsorakozik a Szent Péter téren a hagyományos karácsonyi és húsvéti Urbi et Orbi áldás alatt is.” (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Svájci_Gárda)

Munkájukat jelentősen felértékeli a jelenlegi európai helyzet, a migráció, pontosabban a migrációt kihasználó terrorizmus. Az Iszlám Állam terrorista szervezet az elmúlt évben többször is megfenyegette Rómát és a pápai államot. Az elmúlt időszak sajnálatos európai eseményei pedig igazolják, hogy ezeket a fenyegetéseket tanácsos komolyan venni.

A színes ruha és archaikus fegyverek mellett tehát mára különösen indokolttá vált a Svájci Gárda korszerűsítése is. A modernizálás persze nem ma kezdődött, de az elmúlt években jelentősen felgyorsult. A színfalak mögött, a látogatók számára láthatlan technológiák “dolgoznak”: a legmodernebb kamerák és megfigyelő berendezések, még a kertben is tucatszám található belőlük gondosan elrejtve, ahol a Szentatya mindennapos pihentető sétáját végzi. A monitorok előtt figyelő éles szempárok az egész városállamot felügyelik, egyetlen gyanús körülmény vagy személy sem maradhat felderítetlen előttük. A biztonsági berendezések és fegyverzetük is világszínvonalú, és ugyancsak a legújabb generációjú - ez már régen nem lándzsák és alabárdok szintje. A fekete öltönyös ügynököket, testőröket inkább hinnénk az amerikai hírszerzés, a CIA filmvászonról lelépett ügynökeinek, semmint a pápa szolgálóinak. Mert valódi szolgálat az, amit ezzel a munkával vállalnak. Hittel, alázattal, végtelen türelemmel végzik. Mondhatni, megszállottság kell hozzá. Éppen ezért egyáltalán nem számít ritkaságnak, hogy ez a hivatás apáról fiúra száll, mint egy örökletes szenvedély.

img

Ugyanakkor a svájciakra oly jellemző merev fegyelem, a szigorúság nem látszódhat kifelé. Hiszen a pápa személye, az egyházi intézmény éppen a béke, a szeretet, az emberekbe vetett bizalom, akár az “idegenek” elfogadása is “szakmai kötelesség” - disszonánsan hat egy katonai szervezettel fenntartott “szeretet intézmény”. Állandó konfliktus forrása is ez a pápa és védelmezői között. A testőrök azt mondják, ők őrzik a világ legnehezebben védhető személyét, hiszen Ferenc pápa különösen híres arról, hogy szeret az emberek közé menni, megölelni őket. Nem hajlandó a nyitott autómobilt sem zárt, golyóálló darabra cserélni. Sokat utazik, és minden alkalmat megragad, hogy minél több hívővel találkozhasson. Gyakran fordul meg biztonsági szempontból veszélyesnek minősülő helyeken, ezzel is külön stresszelve a testi épségéért aggódókat.

De mindezt nem vethetik a szemére, hiszen a katolikus egyház feje így végzi a “munkáját”, ők pedig nem tehetnek mást, mint feszülten figyelnek, állandó készültségben, ugrásra készen állnak a strázsán…